Wstępne wyszacowanie na sukcesywny wywóz odpadów z siedziby i jednostek terenowych Oddziału ZUS w Białymstoku

» Notice description

Wstępne wyszacowanie na sukcesywny wywóz odpadów z siedziby i jednostek terenowych Oddziału ZUS w Białymstoku
Tryb przetargu: RFX otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.08.2023 | 12:00


» Location

Białystok


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in