Remont poszyć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w budynku nr 78 i nr 20 ul. Ostroroga 35 w Warszawie K-1039

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest remont poszyć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w budynku nr 78 i nr 20 ul. Ostroroga 35 w Warszawie K-1039 (kod CPV: 45000000-7). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Kosztorysie ofertowym”, „Przedmiarze robót” i „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiących odpowiednio załączniki nr 2, 2.1 oraz nr 10 do SWZ.
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdziałach V i VII SWZ.
3. Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ zawarł „Opis przedmiotu zamówienia”.
4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, pełna dokumentacja została zamieszczona w załącznikach do SWZ.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.09.2023 | 08:00


» Location

Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

JW 2063 Warszawa


» Contact details

Available after sign in

Sign in