Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji zadania o nazwie „Wykonanie instalacji klimatyzacji – O/ZUS Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 34, 36”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji zadania o nazwie „Wykonanie instalacji klimatyzacji – O/ZUS Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 34, 36”.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.09.2023 | 10:00


» Location

Oddział ZUS w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34, 36


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in