Dostawa ultrasonografu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrasonografu . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 4 do SWZ Wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.09.2023 | 10:00


» Location

katowice ul. Ceglana 35


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


» Contact details

Available after sign in

Sign in