Remont nawierzchni placu manewrowego WTT Szczecin ul. Gdańska 15A, 74-661 Szczecin,

» Notice description

• częściowa rozbiórka elementów i nawierzchni betonowych i asfaltowych
• wyrównanie nawierzchni
• regulacja i naprawa studni rewizyjnych
• wykonanie podbudowy nawierzchni asfaltowej
• wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej
• uzupełnienie ubytków nawierzchni z kostki betonowej
• częściowa naprawa nawierzchni brukowej
• malowanie linii segregacyjnych miejsc parkingowych
• projekt organizacji ruchu- (usytuowanie miejsc parkingowych)
Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować realizację swoich prac tak, aby umożliwić normalne funkcjonowanie użytkownikom
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.09.2023 | 10:00


» Location

Szczecin


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Poczta Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in