Usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie

» Notice description

Usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Usługi przygotowywania posiłków
2) Usługi dostarczania posiłków
3) Usługi gotowania posiłków
4) Usługi podawania posiłków
5) Usługi rozwożenia posiłków
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ do:
1) Oddziałów Szpitalnych przy ul. Mącznej 4;
2) Oddziałów Dziennych Psychiatrycznych przy ul. Św. Wojciecha 7;
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.09.2023 | 11:30


» Location

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE, 70-780 SZCZECIN, UL MĄCZNA 4


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie


» Contact details

Available after sign in

Sign in