Zakup i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej, wykonaniem niezbędnych prób i badań potwierdzających prawidłowość działania instalacji oraz przycisku dla obiektów: Inspektoratu ZUS w Lublińcu, przy ul. Oleskiej 26 oraz Biura Terenowego ZUS w Koniecpolu, przy ul. Rynek 1.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej, wykonaniem niezbędnych prób i badań potwierdzających prawidłowość działania instalacji oraz przycisku dla następujących obiektów:
1. Inspektoratu ZUS w Lublińcu, przy ul. Oleskiej 26,
2. Biura Terenowego ZUS w Koniecpolu, przy ul. Rynek 1.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.08.2023 | 09:00


» Location

j.w.


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in