Wykonanie remontowych robót budowlanych w pomieszczeniu administracyjnym związków zawodowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

» Notice description

Wykonanie remontowych robót budowlanych w pomieszczeniu administracyjnym związków zawodowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.08.2023 | 09:00


» Location

Lwowska 60, 35-301 Rzeszów


» Category assortment

No category

» Buyer data

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Contact details

Available after sign in

Sign in