Dostawa i instalacja systemu elektrofizjologicznego dla SPWSZ w Szczecinie

» Notice description

Dostawa i instalacja systemu elektrofizjologicznego dla SPWSZ w Szczecinie
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.09.2023 | 09:00


» Location

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie


» Contact details

Available after sign in

Sign in