Wymiana, w systemie projektuj – buduj, odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą nawierzchni we wnętrzu podwórzowym w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Eugeniusza Gepperta, Ofiar Oświęcimskich i Świdnickiej we Wrocławiu.

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentach zamówienia.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.09.2023 | 11:30


» Location

Wrocław


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Zarząd Zasobu Komunalnego


» Contact details

Available after sign in

Sign in