Dostawa sprzętu powszechnego użytku do 16 WOG

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu powszechnego użytku z podziałem na pięć zadań.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.09.2023 | 08:30


» Location

Oleszno


» Category assortment

  • Cooling and heating devices

» Buyer data

16. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in