Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego na potrzeby 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznikiem 2a-2e z do OPZ oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6a-6e do SWZ.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.08.2023 | 07:30


» Location

Świętoszów


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

43. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in