Zasilanie docelowe lotniska z sieci PSE 400/110kV oraz PGE 110/110kV dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia jest sporządzenie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego/Technicznego z wszelkimi uzgodnieniami z operatorami sieci, w szczególności PSE i PGE-D, uzgodnieniami formalnoprawnymi oraz uzyskaniem Pozwolenia na Budowę w zakresie docelowego zasilania lotniska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.09.2023 | 13:00


» Location

Województwo mazowieckie


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in