Świadczenie usług konserwacji urządzeń dźwigowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń transportu bliskiego zainstalowanych na Zamku Królewskim na Wawelu i w jego oddziale Zamku w Pieskowej Skale. W skład urządzeń na wzgórzu wawelskim wchodzą cztery windy osobowe, dwie windy towarowe i dwa podnośniki zainstalowane do podnoszenia bram zewnętrznych: Brama Bernardyńska i Brama Herbowa. W oddziale w Zamku w Pieskowej Skale zainstalowana jest jedna winda osobowa i jedna towarowa. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 10 odrębnych części, zgodnie z informacją wskazaną w pkt. 4.1.1.4 oraz w pkt. 4.3. i w pkt. 7.2 ogłoszenia.
Pozostałe szczegółowe informacje zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami do niego stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.08.2023 | 12:00


» Location

Zamek Królewski na Wawelu i Zamek Pieskowa Skała Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu


» Category assortment

No category

» Buyer data

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki


» Contact details

Available after sign in

Sign in