Usługa serwisowa na kopertownice w UMW i CUI na lata 2023-27

» Notice description

Usługa serwisowa na kopertownice w UMW i CUI na lata 2023-27. Zamówienie podzielone jest na zamówienie podstawowe i zamówienie realizowane w ramach prawa opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wszystkie wymagania jakościowe opisane zostały w dokumentacji postępowania.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.08.2023 | 10:00


» Location

Wrocław


» Category assortment

No category

» Buyer data

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu


» Contact details

Available after sign in

Sign in