Wykonanie oznakowania Budynku Głównego Szpitala w Rudce wraz z montażem w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wizualnych oznakowani informacyjnych do Szpitala w Rudce Al. Teodora Dunina 1, Rudka 05-320 Mrozy oraz ich montaż. Logotypy wskazane przez Zamawiającego obejmują informacyjne oznakowania miejsc zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych placówki tj. totemy, ksenony podświetlane, semafory, toalety, wejścia na poszczególne oddziały szpitala oraz pozostałe wskazane szczegółowo w załącznikach do niniejszej SWZ: Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo - cenowy i Załącznik nr 3 – Księga standardu.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.08.2023 | 10:00


» Location

Rudka, Al. Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy


» Category assortment

  • Information and signalling elements

» Buyer data

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z i. o


» Contact details

Available after sign in

Sign in