Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (dotyczy 3 części zamówienia)

» Notice description

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (dotyczy 3 części zamówienia)
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.09.2023 | 10:00


» Location

nie dotyczy


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Miejskie Centrum Usług Socjalnych


» Contact details

Available after sign in

Sign in