Roboty związane z instalacją armatury sanitarnej na instalacji wodociągowej w obiektach zamawiającego, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, Lesznie, Rawiczu, Kaliszu, Jarocinie, Wolsztynie, Kępnie i Krotoszynie.

» Notice description

Zgodnie z Zapytaniem publicznym:
"2.1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2.2. Przedmiot zamówienia: roboty związane z instalacją armatury sanitarnej na instalacji wodociągowej w obiektach zamawiającego, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, Lesznie, Rawiczu, Kaliszu, Jarocinie, Wolsztynie, Kępnie i Krotoszynie.
2.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres) zawiera załącznik nr 1 do załącznika nr 3 do Zapytania."
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.09.2023 | 09:00


» Location

Ostrów Wielkopolski, Leszno, Rawicz, Kalisz, Jarocin, Wolsztyn, Kępno i Krotoszyn


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Contact details

Available after sign in

Sign in