Budowa budynku biurowego samodzielnej podwójnej kancelarii leśnictw Storkowo i Ińsko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr ewid. 113/2 obręb nr 0002 miasto Ińsko”- IV postępowanie

» Notice description

Budowa budynku biurowego samodzielnej podwójnej kancelarii leśnictw Storkowo i Ińsko
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.08.2023 | 11:00


» Location

Ińsko miasto


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Łobez


» Contact details

Available after sign in

Sign in