„Dostawa ryb przetworzonych i konserwowych”

» Notice description

1) Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy na zamówienie Zamawiającego ryb dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

a) przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części dalej zwane „Pakietami”, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tylko na całe pakiety szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do SWZ:

- PAKIET nr 1 – Sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 62.
- PAKIET nr 2 – Sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych do Oddziału zamiejsco-wego Zamawiającego znajdującego się w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.12.2022 | 12:00


» Location

41-940 Piekary Śląskie


» Category assortment

  • Meat, poultry, fish and seafood

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in