Wykonanie robót związanych z konserwacją i utrzymaniem elementów organizacji ruchu (znaki poziome i pionowe) oraz wdrażaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z konserwacją i utrzymaniem elementów organizacji ruchu (znaki poziome i pionowe) oraz wdrażaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Szczegółowy opis oraz zakres robót określa załącznik nr 10a, 10b i 11 do SWZ:
a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);
b) Przedmiar podstawowy - Zestawienie cen jednostkowych
c) STWiOR

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.01.2023 | 10:00


» Location

03-841 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in