Dostawa zestawów odczynników do pomiaru liczby leukocytów oraz usługa wykonania przeglądu, konserwacji i napraw licznika ADAM rWBC2 ZP/TP-31/22.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.12.2022 | 11:00


» Location

ul. M. Curie-Skłodowskiej 23
15-950 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products
  • Medical equipment maintenance and repair

» Buyer data

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU
ul. M. Curie-Skłodowskiej 23
15-950 Białystok
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in