Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej” -II.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.12.2022 | 09:00


» Location

ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in