Zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Lutcza w km 228+450 – 232+780

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.12.2022 | 11:00


» Location

ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in