ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY MIĄCZYN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 403 617,00 kWh.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 10:00


» Location

22-455 Miączyn


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Miączyn
Miączyn 107
22-455 Miączyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in