Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja skwerku i alejek przy Kanale Wystawowym

» Notice description

Modernizacja skwerku i alejek przy Kanale Wystawowym” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego w Warszawie.
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew. nr 7, 17 z obrębu 3-01-02 i 46/2 z obrębu 3-05-31 w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe.
Celem inwestycji jest remont wyeksploatowanych nawierzchni alejek parkowych, wymiana elementów małej architektury na nowe oraz dokonanie nowych nasadzeń. Szczegółowy opis oraz zakres robót określa załącznik nr 9 do SWZ:

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.08.2022 | 10:00


» Location

03-841 Warszawa


» Category assortment

  • Metals
  • Landscaping services
  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in