[OD5/RD5] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu położonego w m. Skórzewo przy ul. Kasztanowej dz. 213/6 wraz z przebudową linii napowietrznej nn-0,4 kV obw. II ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22-44

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
[OD5/RD5] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu położonego w m. Skórzewo przy ul. Kasztanowej dz. 213/6 wraz z przebudową linii napowietrznej nn-0,4 kV obw. II ze stacji transformatorowej SN/nn nr 22-44

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2021 | 08:30


» Location

Sekretariat Rejonu Dystrybucji Opalenica, 5 Stycznia 8, 64-330, Opalenica


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Rejon Dystrybucji Opalenica, ul. 5 Stycznia 8, 64-330, Opalenica, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in