usługa sekwencjonowania dla IUNG PIB w Puławach w podziale na trzy części zamówienia

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sekwencjonowania dla IUNG PIB w Puławach w podziale na trzy części zamówienia:
1) Część 1: Sekwencjonowanie NGS w kierunku określenia bioróżnorodności bakterii (fragmenty V3-V4) oraz w kierunku określenia bioróżnorodności grzybów (fragment ITS1);
Zamówienie realizowane w ramach projektu NCN UMO- 019/33/B/ST10/01009_OPUS17 - TreesBEEs - Trees as biogeomorphic ecosystem engineers – biological weathering, initial soil production and hillslope relief formation caused by tree roots, rhizospheric bacteria, and mycorrhizal fungi. (2020- 2023).
2) Część 2: Sekwencjonowanie typu Sanger oraz analiza sekwencjonowania całego genomu bakteryjnego.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „AgriBioFood PULS IUNG 4.0”, który jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
3) Część 3: Identyfikacja gatunkowa szczepów bakterii w oparciu o sekwencjonowanie i analizę genomu bakterii na podstawie fragmentu sekwencji 16S rDNA.
Zamówienie realizowane w ramach projektu „AgriBioFood PULS IUNG 4.0”, który jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2021 | 10:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in