Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suchy Dwór, gmina Kosakowo

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia w ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Suchy Dwór, gmina Kosakowo jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” następujących prac:


I. TECHNOLOGIA SUW W BUDYNKU
Lp. Wyszczególnienie Ilość
1. Aerator A-1000, zbiornik ze stali węglowej, śrutowany, malowany zewnętrznie podkładem epoksydowym i nawierzchniową emalią poliuretanową, wewnętrznie farbą epoksydową, z osprzętem, z automatycznym układem utrzymania zwierciadła wody. 1 kpl.
2. Filtr ciśnieniowy typu FERROTEX-1600, zbiornik filtra ze stali węglowej, śrutowany, malowany podkładem epoksydowym i nawierzchniową emalią poliuretanową, z dnem dyszowym, orurowanie z PVC w tym zawory operacyjne filtra – przepustnice klapowe, uszczelnienie EPDM, dysk ze stali nierdzewnej, napędy pneumatyczne dwustronnego działania, zaworki pilotowe 24 V DC. 3 kpl.
3. Złoże katalityczno-piaskowe do filtrów 3 kpl.
4. Dmuchawa powietrza do wzruszania złóż filtracyjnych 1 kpl.
5. Sprężarka śrubowa, zbiornik sprężonego powietrza 1 kpl.
6. Instalacja sprężonego powietrza – filtry powietrza, reduktory, zawory bezpieczeństwa, rozdzielacz itd. 1 kpl.
7. Kompletna instalacja hydrauliczna wewnętrzna, łącząca urządzenia SUW, armatura, zawory odcinające, wodomierze impulsowe 1 kpl.
8. Pompa płucząca NB 1 kpl.
9. Zestaw do dezynfekcji wody przy użyciu podchlorynu sodu 1 kpl.
10. Szafa zasilająco-sterująca, okablowanie sterownicze wewnętrzne, elementy automatyki, sterowniki 1 kpl.
11. Rozdzielnia główna - oświetlenie LED, ogrzewanie, gniazda wtyczkowe, wyrównawcze 1 kpl.
12. Osuszacz powietrza w hali SUW 1 kpl.
DOSTAWA I MONTAŻ ZBIORNIKA RETENYCJNEGO I POMPOWNI
13. Dokumentacja projektowa w branżach konstrukcyjno-budowlanej, technologiczno -sanitarnej, elektrycznej i AKPiA 6 kpl.
14. Wykonanie fundamentu żelbetowego pod zbiornik retencyjny, kołowy o średnicy 4800 mm 1 szt.
15. Dostawa i montaż zewnętrznego zbiornika retencyjnego.
Zbiornik ze stali czarnej, pionowy, walcowy, izolowany termicznie, z elewacją z blachy trapezowej powlekanej. Pojemność użytkowa zbiornika V=100 m3. Sondy poziomu i awaryjne wyłączniki krańcowe, okablowanie. Montaż całości. 1 szt.
16. Rurociągi zewnętrzne łączące zbiorniki z budynkiem SUW: nalew, ssanie, przelew, spust. 1 kpl.
17. Zestaw pompowy Q=100 m3/h, H=5,0 bar, pompy Grundfos CR, podstawa i kolektory ze stali nierdzewnej, kompensatory, wibroizolatory, armatura odcinająca i zwrotna, przetwornik ciśnienia, presostaty do awaryjnej pracy. Rozdzielnia zasilająco-sterująca z falownikiem. 1 kpl.
Montaż i uruchomienie
18. Montaż hydrauliczny, pneumatyczny, zasypanie złóż, przygotowanie do pracy, 1 kpl.
19. Montaż elektryczny, uruchomienie obwodów, pomiary sprawdzające
20. Uruchomienie SUW i analizy sprawdzające, dokumentacja powykonawcza
21. Transport i praca sprzętu

II. REMONT POMIESZCZENIA BUDYNKU
Lp. Wyszczególnienie
1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe
2. Likwidacja obniżenia części hali filtrów - wyrównanie posadzki do jednej rzędnej,
3. Roboty tynkarskie, okładziny ścienne i malarskie,
4. Roboty posadzkowe,
5. Remont instalacji wod-kan.
6. Wykonanie bramy o wymiarach 1,65 m x 2 m
7. Mycie elewacji budynku


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Żeromskiego 69
Kosakowo 81-198
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy
ul. Żeromskiego 69
Kosakowo 81-198
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in