Przebudowa wnętrz budynku głównej siedziby Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź – Etap I

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie wnętrz siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź – Etap I.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

3. Niniejsze zamówienie dotyczy tylko Etapu I (wskazanego w opracowaniu Dokumentacji projektowej). Realizacja Etapu I planowana jest w latach 2020-2021.

4. Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem, jak poniżej:
Wykonanie przebudowy wnętrz zabytkowej kamienicy i adaptacji do nowych funkcji. Prace będą głównie obejmowały działania i pomieszczenia na parterze budynku i w piwnicy, a w szczególności:
- Roboty rozbiórkowe
- Roboty konstrukcyjne
- Roboty murarskie
- Roboty instalacyjne uwzględniające: instalacje sanitarne (uwaga poniżej – klimatyzacja tylko w części) i elektryczne
- Roboty wykończeniowe (bez wyposażenia)

UWAGI:
- Rezultatem Etapu 1 ma być uruchomienie biblioteki na parterze dla czytelników. Efektem ww. prac ma być otrzymanie pozwolenia na użytkowanie parteru.
- Wszelkie prace muszą być tak zorganizowane aby w przyszłości było możliwe przeprowadzenie Etapu 2.
- Klatka schodowa między parterem a pierwszym piętrem jest objęta ww. pracami, natomiast nie będzie ona użytkowana w Etapie 1. Należy ją zabezpieczyć wg opracowania.
- Z Etapu 1 Zamawiający usuwa Wyposażenie (poz 1.15 w Przedmiarach prac ogólnobudowlanych), na które będzie przeprowadzone odrębne postępowanie.
- Z Etapu 1 Zamawiający usuwa Klimatyzację (Przedmiar Sanitarny Etap1), z wyjątkiem prac wymagających zamurowania, m.in. rurociągi. (realizacja wyłącznie Lp. pkt. 413-417 oraz 430-431 oraz 434 wskazanych w Przedmiarach robót sanitarnych etap 1).
- Wszelkie ww. prace powinny być powadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej. Dokumentacja projektowa przewiduje, iż niektóre z robót wskazanych w Etapie 1, a dotyczące głównie piwnic i parteru, będą wymagały prac także w innych miejscach w budynku lub na zewnątrz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Pl. Wolności 4
Łódź 91-415
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Biblioteka Miejska w Łodzi

Pl. Wolności 4
Łódź 91-415
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się