Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 w Warszawie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 w Warszawie w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul.
Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej”.
2. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa:
a) projekt wykonawczy – zał. nr 7 do SWZ;
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 6 do SWZ;
c) wykaz pomieszczeń do malowania – zał. nr 8 do SWZ.
3. Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: roboty w zakresie instalacji elektrycznych, pokrywania ścian i podłóg, roboty w zakresie remontowym i renowacyjnym.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotowe postępowanie stanowi część zamówienia na
roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 380. Poszczególne części zamówienia stanowią przedmiot odrębnych
postępowań i zostaną udzielone odrębnymi postępowaniami.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2024 | 10:30


» Lokalizacja

00-983 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się