Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 3212L i 3250L wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

» Opis zapytania

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników przy drogach powiatowych nr 3212L i 3250L wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w tym niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, opinii i decyzji. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na 2 następujące zadania i składanie ofert częściowych na każde z zadań: a) I zadanie: Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L Brody Małe – Zawada w m. Zawada gm. Zamość o dł. ok. 0,64 km wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wg załączonych założeń. b) II zadanie: Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L Topornica – St. Kol. Zwierzyniec na odcinku Zarzecze – Wólka Wieprzecka gm. Zamość o dł. ok. 2,7 km wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wg załączonych założeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2020 | 10:45


» Lokalizacja

ul. Szczebrzeska 69
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Szczebrzeska 69
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się