Konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy na terenie Miasta Zielonka

» Opis zapytania

Konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy na terenie Miasta Zielonka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ.
Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych i operatorów sprzętu budowlanego, skierowanych do realizacji tego zamówienia według wymagań określonych w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się