Dostawa: Elementy sworznia poziomego + pokrywy /SERWIS

» Opis zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty cenowo terminowej na wykonanie z materiału własnego n/w asortymentu.
Ilości podane w zapytaniu wg aktualnych potrzeb.
W ofercie prosimy przedstawić cenę jednostkową netto.

1. TARCZA 291.05.000.15B x 10 szt.
2. PIERŚCIEŃ 257.06.000.06 x 10 szt.
3. PŁYTA 257.06.000.07A x 10 szt.
4. PŁYTA 257.06.000.08A x 10 szt.
5. POKRYWA 233.A.25.000.09 x 2 szt.
6. POKRYWA 233.A.25.000.10 x 2 szt.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dokumentacja rysunkowa w załączeniu - 1 plik w formacie ZIP

Oczekiwany termin realizacji - ok. 2 tygodnie od daty zamówienia.

Miejsce dostawy:
Magazyn 116 i 123 SERWIS; 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 7.

Warunki płatności - potwierdzić w kryteriach ogólnych.

UWAGA:
Cena powinna zawierać zarówno transport na koszt dostawcy jak i zabezpieczenie antykorozyjne - załącznik.

Towar dostarczony zgodnie z instrukcją pakowania i opisywania dostaw - załącznik.

Realizacja zamówienia zakupu na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu – załącznik.

Dokumentacja rysunkowa załączona do zapytania stanowi własność KGHM ZANAM S.A. i nie może być kopiowana, rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgodny właściciela.
Części wykonywane na podstawie przekazanej dokumentacji rysunkowej mogą być dostarczane tylko i wyłącznie na potrzeby KGHM ZANAM S.A.
W przypadku naruszenia w/w obowiązuje kara umowna w wysokości 500 000 PLN za każdy stwierdzony przypadek - zgodnie z treścią Oświadczenia Wykonawczy (załącznik).

Kontakt w sprawie:
Przedstawiciel KGHM ZANAM Spółka Akcyjna :
Radosław Łowiński – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel: 076/ 847-09-44; fax: 076/ 847-09-45;
e-mail: radoslaw.lowinski@kghmzanam.com

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Usługi budowlano-remontowe
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się