23_2024 wykonanie wizualizacji przebudowy toalet oraz sekretariatu w budynku biurowym Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

» Opis zapytania

OGŁOSZENIE  do postępowania nr 23_2024
na podstawie REGULAMINU
określającego   sposób   postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
EUROTERMINAL SŁAWKÓW w sp. z o.o.
(nieobjęte ustawą Prawo zamówień publicznych)
Zamawiający:
EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
NIP: 6252413963
www.euterminal.pl
e-mail: przetargi@euterminal.pl
zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym:
numer i nazwa zapytania ofertowego: 23_2024 wykonanie wizualizacji przebudowy toalet oraz sekretariatu w budynku biurowym Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
forma i sposób ogłoszenia postępowania przetargowego: zapytanie ofertowe, ogłoszone na platformie zakupowej https://euterminal.logintrade.net/
sposób złożenia oferty, miejsce i  termin: elektroniczny formularz ofertowy z pełną dokumentacją zgodnie z pkt. 2 na https://euterminal.logintrade.net/ w okresie 25.04.2024r. do 09.05.2024r. do godz. 12.00.
Szczegółowa treść ogłoszenia w pliku: WO_23_2024_KONCEPCJA BUDYNEK.pdf

Produkty
1. wykonanie wizualizacji przebudowy toalet oraz sekretariatu w budynku biurowym - koncepcja 1 - 1 usługa
2. wykonanie wizualizacji przebudowy toalet oraz sekretariatu w budynku biurowym - koncepcja 2 - 1 usługa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2024 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Groniec 1
41-260 Sławków


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
ul. Groniec 1
41-260 Sławków
NIP: 6252413963


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się