Dostawa materiałów budowlanych na rzecz Nadleśnictwa DRETYŃ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kamienia łamanego o frakcji 0/31,5 mm w ilości 1200 ton na teren administracyjny Nadleśnictwa Dretyń na potrzeby konserwacji i napraw dróg leśnych. Kruszywo powinno zostać pozyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych, otoczaków lub ziaren żwiru. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Jakość zastosowanego kruszywa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 („Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”) lub równoważnej lub innym normom stwierdzającym spełnienie wymagań kruszywa jako przeznaczonego do budowy, utrzymania, remontu dróg. Kruszywo będzie wykorzystywane jako podbudowa pomocnicza (dolna warstwa) do naprawy i konserwacji dróg leśnych.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

77-200 Miastko


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Dretyń


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Materiały budowlane z ostatnich 10 dni.