Nasadzenia roślin wieloletnich przy Rondzie Solidarności

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z posadzeniem drzew, krzewów i bylin oraz wysianiem łąki kwietnej na terenach zieleni przy Rondzie Solidarności w Łodzi, na działkach o nr ewidencyjnych 9/8, 9/11, 10/3 w obrębie S-3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do OWZ.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Łódź


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Łodzi


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się