Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania nr 13873 pn. Dostosowanie nasypu oraz wykonanie infrastruktury dla kontenerów technicznych w kompleksie wojskowym Rzucewo

» Opis zapytania

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania nr 13873 pn. Dostosowanie nasypu oraz wykonanie infrastruktury dla kontenerów technicznych w kompleksie wojskowym Rzucewo
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.08.2023 | 10:30


» Lokalizacja

Rzucewo


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się