Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte
2. Zamówienie realizowane jest w formule Zaprojektuj – Wybuduj. Podstawą do wyceny oferty, przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót jest Program Funkcjonalno-Użytkowy i Koncepcja rozbudowy, stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
3. Inwestycja polegająca na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Obrytem przewidziana jest jako dwuetapowa.
1) Pierwszy etap – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni z budową i włączaniem do eksploatacji reaktorów biologicznych SBR-GT I, II. W tym płyta żelbetowa nośna docelowa dla 3 reaktorów, montaż wyposażenia technologicznego dla dwóch komór.
2) Drugi etap - budowa i włączenie do eksploatacji III reaktora SBR-GT wraz z wyposażeniem tego reaktora - ETAP II nie dotyczy niniejszego postepowania.
Niniejsze postepowanie przetargowe dotyczy wykonania I etapu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2022 | 11:00


» Lokalizacja

07-215 Obryte


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Obryte
Obryte 185
07-215 Obryte
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się