Wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”.

» Opis zapytania

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest nadzór techniczny i merytoryczny nad realizacją Projektu i sporządzoną przez przyszłych wykonawców ww. projektu dokumentacją oraz uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych po stronie Zamawiającego, co ma umożliwić skuteczne zarządzanie całym Projektem oraz zapewnić prawidłowy nadzór nad wykonywanymi pracami projektowymi.
Wyłoniony Inżynier Kontraktu będzie wsparciem technicznym Zamawiającego w bieżącym nadzorze nad Wykonawcą Systemu oraz odbiorze poszczególnych produktów wytworzonych przez Wykonawcę Systemu, w szczególności: dokumentacji analitycznej, prototypu Systemu, komponentów Systemu, przeprowadzonych testów, a także będzie uczestniczył z głosem doradczym w pracach Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego Zamawiającego (Zespół ds. IT). Powyższe ma umożliwić Zamawiającemu planowe i zgodne z wymaganiami i przepisami prawa wdrożenie systemu TRANS-TACHO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2022 | 12:00


» Lokalizacja

00-139 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się