Modernizacja węzła teletransmisyjnego w CZRL

» Opis zapytania

załącznik
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.05.2024 | 11:00


» Lokalizacja

zgodnie z SWZ


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura telekomunikacyjna

» Dane nabywcy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się