Modernizacja gminnego budynku garażowo-administracyjnego przy TCDK w Łosicach

» Opis zapytania

1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu technicznego nadbudowa oraz przebudowa budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-garaży.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
a) ekspertyza techniczna, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
c) przedmiar robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

08-200 Losice Łosice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Łosice
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
08-200 Losice Łosice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się