TT-28-06/2020 Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno – pielęgnacyjno – porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w mieście Wrocławiu w roku 2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania są usługi obejmujące wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, prac porządkowych oraz przygotowania cmentarzy i kwater wojennych do obchodów rocznicowych 2021 roku. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Strzelecki
Wrocław 50-224
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki
Wrocław 50-224
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się