„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łukasińskiego oraz w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Długiej” w ramach projektu pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz wykonanie na jego podstawie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Łukasińskiego oraz w ul. Armii Krajowej na odcinku do ul. Łukasińskiego do ul. Długiej.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmują:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
2) Załączniki graficzne stanowiące załącznik nr 9 - 12 do SIWZ,
3) Szczegółowa specyfikacja techniczna dla zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasińskiego oraz w ulicy armii krajowej na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Długiej” w ramach projektu pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się