Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Złocieniec (2 lokale), Trzebiatów (1 lokal), Wałcz (1 lokal) i Kołobrzeg (2 lokale)”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem
w Złocieniec (2 lokale), Trzebiatów (1 lokal), Wałcz (1 lokal) i Kołobrzeg (2 lokale), będących
w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.
2. Szczegółowy zakres robót stanowią przedmiary robót zawarte w są w Formularzach cenowych - załącznik nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)- załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamówienie jest podzielone na dwie części:
Część I - Złocieniec ul. Pancerniaków 4/2 oraz ul. Pancerniaków 7/34,
Część II - Kołobrzeg ul. Wojska Polskiego 28/8 oraz ul. Wschodnia 15/28,
Część III - Trzebiatów ul. Kręta 2D/5,
Część IV – Wałcz ul. Wojska Polskiego 91/49.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w przedmiarze robót i STWIOR, pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne.
5. Kod CPV: 45000000-7
6. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej,
a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
7. Gwarancja na wykonane roboty i na materiały użyte do wykonania prac wynosi 24 miesiące,
a na wmontowane urządzenia okres nie krótszy niż gwarancja producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Potulicka 2
Szczecin 70-230
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
ul. Potulicka 2
Szczecin 70-230
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się