POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Budowa trzech wiat przystankowych w miejscowości Klebark Mały w ramach projektu „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech wiat przystankowych w miejscowości Klebark Mały w ramach projektu „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda”. Miejsca, w których zlokalizowane będą wiaty zaznaczone zostały na załączniku graficznym nr 1. Teren, na którym posadowione zostaną wiaty jest o wymiarach 4m x 1,5m i nawierzchni betonowej z kostki brukowej. Każda wiata wykonana w konstrukcji szkieletowej drewnianej otwartej z co najmniej jedną ścianą osłoniętą całkowicie i dachem dwuspadowym pokrytym dachówką. Podstawa wiaty: 300x150 cm. Grubość deski elewacyjnej: min. 19mm. Po obu bokach parkan półpełny lub okienka ułatwiające obserwację nadjeżdżających pojazdów. Wiata wyposażona w drewnianą ławeczkę. Konstrukcja wiaty wykonana z drewna iglastego o minimalnym przekroju 10x10cm. Wszystkie elementy drewniane wiaty zaimpregnowana dwukrotnie środkiem impregnacyjno-grzybobójczym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 11:15


» Lokalizacja

Purda 19
Purda 11-030
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Purda
Purda 19
Purda 11-030
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się