Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ludwinów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Realizacji zadania pn. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Ludwinów
2. Inwestycja polega na wykonaniu:
1) Budowany obiekt sportowy zlokalizowany na działce nr 242 w miejscowości Ludwinów gm. Sławno.
2) Wymiary boiska – 15x30 m –450m2
3) Kostka brukowa –112 m2
4) Wyposażenie:
a) boisko do piłki siatkowej
b) boisko do tenisa
c) boisko do piłki ręcznej
d) trybuny sportowe na 25 miejsc siedzących szt.1
5) Zakres prac:
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego polega na:
a) wykonaniu tyczenia pod boisko sportowe – roboty pomiarowe.
b) Roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta pod boisko sportowe.
c) Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm
d) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm do 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
e)
6) Boisko sportowe
a) Wykonanie nawierzchni wyrównawczej ET o gr. 3,5 cm składającej się z granulatu SBR oraz żwiru połączonego lepiszczem poliuretanowym. Wykonanie nawierzchni wyrównawczej na całej powierzchni boiska tj. 15x30= 450 m2.
b) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej warstwa I (dolna) gr. min 10 mm złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4mm ułożonej na uprzednio zagruntowanym podłożu na całej powierzchni boiska sportowego tj. 15x30= 450 m2.
c) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej warstwa II ( (wykończeniowa) o gr. 3-4mm będąca mieszaniną granulatu EPDM i kleju poliuretanowego. Wykonanie nawierzchni wykończeniowej
o gr. 3-4mm wykonana na całej powierzchni boiska tj. 15x30= 450 m2.
d) Wykonanie malowania linii segregacyjnych boiska sportowego wykonane natryskowo , szerokość linii ok. 5cm w kolorze ustalonym z Inwestorem;
7) Wykonanie linii segregacyjnych do boiska:
a) boisko do piłki siatkowej
b) boisko do piłki ręcznej
c) boisko do tenisa
8) Wykonanie tulei wraz z montażem osprzętu sportowego: do piłki siatkowej z regulacją wysokości
oraz piłki ręcznej i montażem tuleii do koszykówki.
9) Kolor warstwy wykończeniowej do wyboru przez Inwestora.
10) Trybuny sportowe
Trybuny sportowe zewnętrzne z siedziskami polipropylenowymi konstrukcja stalowa ocynkowana ilość miejsc siedzących 25 wymiary trybuny ok. 2m szerokości , długość dopasowana do ilości miejsc siedzących.
11) Opis techniczny do wykonania kostki brukowej
Utwardzanie terenu będzie polegało na zdjęciu warstwy humusu grubości 30 cm i wykonaniu podsypki piaskowej gr. 15 cm ( matweriał Inwestora) podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych gr. 15 cm i ułożeniu kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej na powierzchni 112m2. Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych jest konieczne ze względu na niestabilne podłoże.
Woda będzie odprowadzona powierzchniowo w na teren Inwestora.
Po obydwu stronach utwardzenia zostaną ułożone obustronnie obrzeża betonowe 30x8x100cm
na podsypce piaskowo – cementowej, spoiny wypełnione piaskiem.
Wszystkie roboty prowadzone będą w obrębie własnej nieruchomości.
Po obydwu stronach utwardzenia zostaną ułożone obustronnie obrzeża betonowe 30x8x100cm
na podsypce piaskowo – cementowej, spoiny wypełnione piaskiem.
13) Piłkochwyt dł.101mb i wysokości 5mb wykonany ze słupków ocynkowanych lakierowanych kolor zielony, siatka piłkochwytu gr. 4mm oczko 100x100mm + okucie montażowe,
z jednej strony boiska montowana furtka wejściowa o wym. 1x 2m.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
Sławno 26-332
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Sławno
Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
Sławno 26-332
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in