Zabudowa wyrwy na rzece Gwda przy wale przeciwpowodziowym w miejscowości Piła – dokumentacja projektowa

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień dla zadania pn.: „Zabudowa wyrwy na rzece Gwda przy wale przeciwpowodziowym w miejscowości Piła”, gm. Piła, pow. pilski, województwo wielkopolskie.
Celem zaplanowanego przedsięwzięcia jest zabudowa wyrwy prawego brzegu rzeki Gwdy, tym samym zabezpieczenie brzegów rzeki Gwdy oraz terenów przyległych przed ujemnymi skutkami pogłębiania się erozji brzegowej na przedmiotowym odcinku. Zabudowa będzie polegała na odtworzeniu wymytego brzegu oraz zabezpieczeniu go umocnieniami przed skutkami erozji brzegowej. Długość zabezpieczanego odcinka wynosi ok. 110 m. Przedmiotowa wyrwa zlokalizowana jest w pobliżu wału przeciwpowodziowego. Zaniechanie zabezpieczenia brzegu rzeki Gwdy grozi dalszym wymywaniem oraz przerwaniem ww. wału, a w przypadku stanu powodziowego – zalaniem części Miasta Piły.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:30


» Location

Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in