,,Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Chociw, gm. Widawa”

» Notice description

Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Chociw, gm. Widawa polega na wykonaniu robót budowlanych obejmujących:
1)wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D3 do studni D14 (droga Nr 1), od studni D11 do studni D17 (droga Nr 2) , od studni D9 do studni D16 (droga nr 3), oraz odcinek kanalizacji deszczowej o długości 6,0 m od studni D8 w kierunku studni D15 zakończony korkiem(droga nr 4) wraz z wpustami ulicznymi służącymi do odwodnienia budowanych dróg,
2) wykonanie konstrukcji dróg oraz nawierzchni bitumicznej,
3) wykonanie zjazdów do posesji,
4) budowę chodników oraz urządzenie terenów zielonych,
5) usunięcie kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej,
6) oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegółowy zakres robót budowlanych został opisany w projektach architektoniczno - budowlanych dotyczących przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Chociw (załącznik nr 1, 1a ) do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załączniki nr 2 i 2a do SIWZ, projekcie organizacji ruchu załącznik Nr 1 b oraz SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek Kościuszki 10
Widawa 98-170
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10
Widawa 98-170
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in