Wymiana posadzki, poziomów kanalizacyjnych i sanitariatów w toalecie „Bazar Mołdawska” ul. Mołdawska w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana posadzek, poziomów kanalizacyjnych i sanitariatów w toalecie „Bazaru Mołdawska” ul. Mołdawska w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót:
a) demontaż urządzeń sanitarnych,
b) skucie posadzki,
c) demontaż poziomów kanalizacyjnych,
d) montaż nowych poziomów kanalizacyjnych,
e) wykonanie nowej wylewki i wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych,
f) prace porządkowe,
g) montaż urządzeń sanitarnych.
3. Zakres robót obejmujący całość zadania remontowego został określony za pomocą: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB (załącznik Nr 6 do SWZ), przedmiaru robót (załącznik Nr 7 do SWZ), oraz kosztorysu ofertowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 13:00


» Location

02-379 Warszawa


» Category assortment

  • Technical building installation services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Białobrzeska 11
02-379 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in